Visit our social media channels

Skip to main content

Használati feltételek

Az Align webhelyét csak az alábbi feltételek betartása mellett használhatja.

Üdvözöljük az Align webhelyén („Webhely”)! Olvassa el az alábbi feltételeket, amelyek a Webhely használatát szabályozzák. A Webhelyen található információ és/vagy anyag elérésével, használatával és letöltésével elfogadja, hogy követi és betartja a jelen használati feltételekben („Használati feltételek”) szereplő feltételeket. Amennyiben nem fogadja el ezeket a Használati feltételeket, ne használja a Webhelyet. A Webhelyen további, a tulajdonjogra vonatkozó értesítések és szerzői jogi adatok szerepelhetnek, amelyeket figyelembe kell venni és követni kell.

1. Orvosi felelősség kizárása

A Webhelyen található minden információ (beleértve a fogászati, orvosi és egészségügyi állapotra, termékekre és kezelésekre vonatkozó információkat) kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Ezek az információk nem tekinthetők teljesnek és azok nem helyettesítik egészségügyi szakember felkeresését, felhívását, tanácsadását, illetve a vele való konzultációt, valamint a termék csomagolásán vagy csomagolásában, illetve címkéjén szereplő információkat. A Webhely használata során kapott információ nem terjed ki minden részletre, illetve nem fed le minden betegséget, fizikai állapotot és azok kezelését. A közzétett információ kizárólag tájékoztatási célt szolgál és azt csak saját kockázatára használhatja. A Webhelyen szerzett információ miatt soha ne hagyja figyelmen kívül a fogorvosi vagy orvosi tanácsokat, illetve a fogorvosi vagy orvosi tanácsokban foglaltakat ne késleltesse, továbbá a Webhelyen szereplő információt ne használja fogorvosi vagy orvosi probléma diagnosztizálására, illetve gyógyszer felírására.

2. A webhely tartalmának használata

Elfogadja, hogy a Webhely használatát, a Webhelyhez való hozzáférést és a Webhelyen keresztül elérhető bármely információt nem reprodukálja, nem másolja le, nem értékesíti, nem értékesíti újra, illetve semmilyen kereskedelmi célra nem használja fel. Elfogadja, hogy a webhelyünkön talált bármely anyagot nem másolja és nem teszi közzé semmilyen hálózatba kötött számítógépen, nem közvetíti médiában, illetve nem használja fel, nem módosítja, nem terjeszti, nem teszi közzé, nem továbbítja és annak származékos változatát nem hozza létre semmilyen nyilvános és kereskedelmi célzattal. A Webhelyen található anyagok módosítása semmilyen módon nem engedélyezett az Ön számára. Elfogadja, hogy az Align céget kifejezetten meg kell jelölnie a Webhelyről másolt minden anyag és információ szerzői jogának tulajdonosaként. Ez az engedély értesítés nélkül automatikusan érvényét veszti, ha megsérti a Használati feltételekben foglaltakat. Az engedély megszűnésekor a letöltött és nyomtatott anyagokat azonnal meg kell semmisítenie.

Ha a fenti részben kifejezetten nem jeleztük, a Webhely semmilyen tartalma nem értelmezhető az Align vagy bármely harmadik fél szerzői jogához, szabadalmához, védjegyéhez vagy más szellemi tulajdonához kapcsolódó licenc vagy jog (következményes, illetve kizárás útján vagy más módon történő) átruházásaként. Ha a fenti részben kifejezetten nem jeleztük, az itt szereplő információk nem értelmezhetők az Align szerzői jogához kapcsolódó bármely licenc vagy jog átruházásaként, és a webhely teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez. A Webhelyen található minden termékre, folyamatra, adatra, információra és technológiára más szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vonatkozhatnak, amelyeket az Align fenntart és a jelen licenc keretében nem ad át.

3. A felhasználó viselkedése

Elfogadja, hogy a Webhelyet nem használja a következőkre: bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény megsértése vagy megsértésének kísérlete; bármely harmadik fél jogának (korlátozás nélkül beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és az adatvédelmi vagy nyilvánossági jogokat) megsértése; a Webhely, a számítógépes kiszolgálók, illetve a Webhelyen keresztül elérhető felületek működésének megzavarása vagy megszakítása. Amennyiben a Webhelyet a fentiek bármelyikére használja, az Align saját belátása szerint megszüntetheti a Webhely használati jogát az Ön számára.

4. Visszajelzés

A webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatosan küldött minden visszajelzést, információt, javaslatot, küldeményt vagy anyagot („Küldemény”) az Align nem bizalmasként kezel. Ilyen küldemény Align részére történő küldésével ezennel elfogadja, hogy az Align térítésmentesen nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, világszerte érvényes jogot és licencet szerez a Küldeményben szereplő vagy arra vonatkozó, illetve azon alapuló szerzői jogok és más szellemi tulajdonhoz fűződő jogok másolására, felhasználására, származékos változatának létrehozására, megjelenítésére és terjesztésére. Az Align az ilyen Küldeményeket bármilyen célból korlátlanul felhasználhatja és/vagy terjesztheti. Elfogadja, hogy az Ön által küldött Küldeményekért Ön felelős, valamint hogy Ön (és nem az Align) viseli a teljes felelősséget a Küldeményért, beleértve annak törvényességét és szerzői jogait. A Küldemények nem tartalmazhatnak a betegekre és az orvosokra vonatkozó bizalmas információt akkor sem, ha a Használati feltételek ezzel ellentétes információt tartalmaznak.

5. A webhely módosítása és megszüntetése

Az Align fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre, előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa a Webhely (vagy bármely részének) adatait, illetve megszüntesse azt. Ön elfogadja, hogy az Align nem tartozik kötelezettséggel Ön vagy bármely harmadik fél irányába a Webhely bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Align továbbá bármikor előzetes értesítés nélkül fejlesztéseket és/vagy módosításokat végezhet a Webhelyen ismertetett termékeken, szolgáltatásokon és/vagy programokon. Az Align azonban kizár minden, a Webhely frissítésével, fejlesztésével és módosításával kapcsolatos felelősséget.

6. Más webhelyek és források

A Webhelyet használó harmadik felek más Webhelyekre és forrásokra mutató hivatkozásokat és elérési lehetőségeket jeleníthetnek meg. Mivel az Align cégnek nem áll módjában szabályozni az ilyen webhelyeket és forrásokat, Ön elfogadja, hogy az Align nem felelős az ilyen webhelyek és források elérhetőségéért, továbbá nem ismeri az ilyen webhelyeken és forrásokban közzétett, illetve azokon keresztül elérhető tartalom, hirdetések, termékek és más anyagok tartalmát, ezért azokért nem felelős, illetve azokkal kapcsolatos kötelezettség nem terheli. Elismeri és elfogadja továbbá, hogy az Align sem közvetlenül, sem közvetetten nem felelős az ilyen webhelyeken vagy forrásokban szereplő, illetve azokon keresztül elérhető tartalom, termékek és webhelyek használata során, azokra alapozva vagy azokkal összefüggésben okozott vagy gyaníthatóan okozott károkért.

7. Cookie-k használata

Használunk cookie-kat, de azok elfogadása nem szükséges a Webhely használatához. A cookie-k kis méretű szövegfájlok, amelyeket a rendszer a számítógép merevlemezén tárol és azok rendszeres használatával elemzi az adott Webhely tevékenységét. A Webhely Ön általi meglátogatásával kapcsolatos adatok összegyűjtésével és tárolásával a cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazások számára az egyéni igények felismerését és kiszolgálását. Egy cookie fájl olyan információt tartalmazhat, amelynek használatával a Webhely egyedileg reagál Önre, illetve a Webhely használati élményét az Ön igényeihez igazítja.

A Webhely egyes részei cookie-kat használnak. Így az Align megállapíthatja a felhasználóiknak adott információ hasznosságát és az adott információn keresztül elemezheti a navigálási struktúrát. A cookie-k végső soron segítenek nekünk, hogy a Webhely felhasználási élményét jobbá tehessük.

Ha a Webhelyünk használata során mégsem szeretne cookie-kat kapni, a böngészőt beállíthatja, hogy cookie-k fogadása előtt figyelmeztetést küldjön és annak megjelenésekor elutasíthatja azt. Az összes cookie-t is elutasíthatja, ha kikapcsolja azokat a böngészőben. Ha a böngészőt úgy állította be, hogy ne engedélyezze a cookie-kat, az Align Webhelyéhez továbbra is hozzáférhet, ez azonban érezhető hatással lehet a Webhelyünk használhatóságára.

8. Garancia kizárása

A Webhelyen elérhető információ nem terjed ki minden részletre. Az Align megteszi a szükséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ahol lehetséges, pontos információkat szerepeltessen, de a pontosságért és a teljességért garanciát nem vállal, illetve azt nem képviseli. A WEBHELYEN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓT JELENLEGI FORMÁJÁBAN, MINDENFÉLE (KIFEJEZETT, BELEÉRTETT, TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY EGYÉB) GARANCIA NÉLKÜL BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS, A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉNEK ÉS AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT. MEGÉRTETTE ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADJA AZ ALÁBBIAKAT: (a) A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. A WEBHELY JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN ÉRHETŐ EL. AZ ALIGN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFÉLE (KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT) GARANCIÁT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉS A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉNEK BELEÉRTETT GARANCIÁJÁT. (b) AZ ALIGN NEM VÁLLAL GARANCIÁT A KÖVETKEZŐKRE: (i) A WEBHELY MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, (ii) A WEBHELY MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, PONTOS, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ, ILLETVE (iii) A WEBHELY HASZNÁLATA SORÁN MEGSZERZETT INFORMÁCIÓ PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ LESZ. (c) A WEBHELYRŐL LETÖLTÖTT, ILLETVE AZ ANNAK HASZNÁLATA SORÁN MEGSZERZETT BÁRMELY ANYAGOT SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS BELÁTÁSA SZERINT SZERZI MEG ÉS HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐEN A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERT ÉRT KÁROKÉRT ÉS ADATVESZTÉSÉRT. (d) A WEBHELYRŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATA SORÁN KAPOTT (AKÁR SZÓBELI, AKÁR ÍRÁSOS) TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓK NEM JOGOSÍTANAK GARANCIÁRA AZ ALIGN CÉGGEL SZEMBEN.

9. Felelősség kizárása

ÖN MEGÉRTETTE ÉS KIFEJEZETTE ELFOGADJA, HOGY AZ ALIGN ÉS A WEBHELY LÉTREHOZÁSÁBAN, FENNTARTÁSÁBAN ÉS TERJESZTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ MÁS FÉL NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES ÉS PÉLDASZERŰ KÁRÉRT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁBÓL, A JÓ HÍRNÉV SÉRÜLÉSÉBŐL, A HASZNÁLAT KIMARADÁSÁBÓL ÉS AZ ADATVESZTÉSBŐL, ILLETVE MÁS NEM ANYAGI JELLEGŰ VESZTESÉGBŐL EREDŐ KÁRÉRT (AKKOR IS, HA AZ ALIGN CÉGET AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK), HA ANNAK KIVÁLTÓJA: (i) A WEBHELY HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA; (ii) A WEBHELYEN VAGY ANNAK HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN FOGADOTT ÜZENETEKKEL VAGY INDÍTOTT TRANZAKCIÓKKAL VÁSÁROLT VAGY BESZERZETT ÁRUK, ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK HELYETTESÍTŐ ÁRUINAK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE ; (iii) AZ ADATÁTVITELEINEK VAGY ADATAINAK ILLETÉKTELEN ELÉRÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA; (iv) BÁRMELY HARMADIK FÉL WEBHELYEN TETT NYILATKOZATA VAGY OTT TANÚSÍTOTT VISELKEDÉSE; VAGY (v) A WEBHELLYEL KAPCSOLATOS BÁRMELY MÁS PROBLÉMA.

10. Kizárások és korlátozások

EGYES JOGI KÖRNYEZETEK VÉLETLEN ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉBEN NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE A KÖTELEZETTSÉGEK KORLÁTOZÁSÁT ÉS KIZÁRÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY A 12-ES ÉS 13-AS SZAKASZ FENTI KORLÁTOZÁSI KÖZÜL EGYESEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

11. Kártalanítás

Elfogadja, hogy az Align céget, valamint annak leányvállalatait, hivatalnokait, ügynökeit, társmárkáit, más partnereit és alkalmazottait kártalanítja, illetve velük szemben nem támaszt semmilyen igényt vagy követelést beleértve a webhely Ön általi használata, a Szerződés Ön általi megsértése, illetve más személy vagy entitás jogainak Ön általi megsértése miatt vagy abból fakadóan bármely harmadik fél által igényelt ügyvédi díjat.

12. Értesítések

Az értesítéseket e-mailben vagy hagyományos levélben juttathatjuk el Önnek. Az Align továbbá a jelen Használati feltételek vagy a Webhely változásáról is értesítheti, ezeket általában a Webhelyen jelenítjük meg értesítés vagy arra mutató hivatkozás formájában.

13. Jogviták

A jelen Használati feltételekre és az Align céghez fűződő viszonyára Hollandi törvényei érvényesek tekintet nélkül a jogi rendelkezésekkel való esetleges ütközésekre. Ön és az Align egyetért abban, hogy a személyes és kizárólagos illetékesség kizárólag a Hollandiában található bíróságokat illeti meg.

14. A szerződés módosítása

A jelen Használati feltételeket bármikor módosíthatjuk a módosított feltételek webhelyünkön (www.invisalign.co.uk) való közzétételével, és Ön felelős azért, hogy a Használati feltételeket rendszeresen elolvassa. Minden módosítás automatikusan életbe lép a webhelyen történő közzétételt követően 30 nappal. Amennyiben a módosítások életbe lépési dátumát követően használja a Webhelyet, azzal elfogadja a módosításokat.

15. Általános

A jelen Használati feltételek jelentik Ön és az Align között a teljes szerződést a Webhely használatára vonatkozóan, és azok helyettesítenek minden korábbi szerződést és megállapodást, amely Ön és az Align között létrejött. Ha az Align a Használati feltételek bármely kikötésének nem tud érvényt szerezni, az nem jelenti, hogy lemond bármely kikötésről vagy jogról. Amennyiben a Használati feltételek egy része betarthatatlan, a betarthatatlan részt a vonatkozó törvényeknek megfelelően a felek eredeti szándékához lehető legközelebb esően kell értelmezni, a többi kikötés pedig teljes mértékben hatályban marad. A szakasz 1-es, 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 13-as és 15-ös szakasza a Használati feltételek megszűnését követően is érvényben marad. A jelen Használati feltételekre Hollandia törvényei érvényesek tekintet nélkül a jogi rendelkezésekkel való esetleges ütközésekre. Mindkét fél elismeri Hollandia bíróságainak személyes illetékességét, valamint elfogadja, hogy a Használati feltételekkel kapcsolatos bármely keresetet Hollandia bíróságainál kell benyújtani.

Beválhat Önnél az Invisalign?

Beválhat Önnél az Invisalign? Tudjon meg többet

Mosolyokkal kapcsolatos beszámolók

Mosolyokkal kapcsolatos beszámolók Videók megtekintése